Nowości i wydarzenia
18/09/2018
Zebranie klasy IVb
17/09/2018
Sędzia Anna Maria Wesołowska
15/09/2018
Turniej Sołectw
więcej
Home  I  KONTAKT

 

Certyfikaty

 Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej

Regulamin konkursu "Uczeń na medal"

Regulamin konkursu na najbardziej kulturalnego ucznia naszej szkoły „Uczeń na medal”

 1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły w dwóch kategoriach wiekowych 0-III i IV-VI .
 2. Co miesiąc wg opracowanych kryteriów w każdej klasie zostanie wybrany uczeń miesiąca.
 3. Wybory przeprowadzają wychowawcy klas, poprzez wyłonienie wspólnie z uczniami jednego ucznia z klasy, który w danym miesiącu wzorowo spełniał podane kryteria.
 4. Kryteria oceny w konkursie :
 • Uczeń wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych: stosuje się do poleceń nauczyciela, zgodnie współpracuje z innymi kolegami, chętnie udziela pomocy kolegom i koleżankom, jest aktywny podczas zajęć, nie spóźnia się, swoją kulturą daje przykład innym;
 • Uczeń przestrzega zasad ustalonych przez szkołę : zachowuje bezpieczeństwo podczas przerw, nie krzyczy, nie biega po schodach i korytarzach, nie bije i nie popycha innych, nosi zmienne obuwie ;
 • Uczeń zachowuje się kulturalnie: stosuje zwroty grzecznościowe, wita się i żegna słowami dzień dobry i do widzenia, w rozmowie z dorosłymi przyjmuje postawę szacunku ( nie trzyma rąk w kieszeni, nie żuje gumy) podczas lekcji podnosi rękę, gdy chce coś powiedzieć i czeka na swoją kolej, nie przerywa nikomu wypowiedzi ani rozmowy, nie kłamie nie przezywa i nie wyśmiewa innych, okazuje szacunek młodszym kolegom i w razie potrzeby im pomaga;
 • Uczeń szanuje własność osobistą i cudzą: dba o szkolne sprzęty, zieleń wokół szkoły, miejsce pracy, przybory szkolne swoje i kolegów;
 • Dba o estetykę i czystość swoją i swojego otoczenia: ma schludny ubiór, dostosowany do okoliczności, nosi szkolny mundurek, dba o wystrój swojej klasy, porządek w szatni, wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego.

„Uczeń roku” wybierany jest w czerwcu, w tajnym głosowaniu przez Kapitułę Konkursu (w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele). Do tego tytułu kandydują tylko osoby, które otrzymały tytuł „Ucznia miesiąca”.

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015
Sukcesy naszych uczniów w konkursach z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Konkurs z Języka Polskiego pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim - finalista - Julia Czapla kl.VIb

Konkurs wojewódzki "Mali mistrzowie języka" - laureat - Dobrawa Skrycka kl. Vb
finaliści: Kalina Borowicz, Antoni Wołek - kl.IV b, Julia Świerzyńska kl. IVa, Julia Czapla - kl. VIb

Konkurs Humanistyczny organizowany przez LO XIII - finalista - Julia Czapla kl. VIb

Konkurs z Języka Polskiego organizowany przez Katolickie LO - laureat Julia Czapla kl. VIb

Regionalny Konkurs Literacki "Oto moja pasja" - III miejsce - Zuzanna Trepka kl. VIa

Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Nie wyrastaj z marzeń" - wyróżnienie - Jagoda Leszczńska - kl. Vb

Międzygminny Konkurs Ortograficzny organizowany przez SP w Będargowie: I miejsce - Diana Bogucka z kl. IVb w kategorii klas czwartych, I miejsce - Patrycja Jakubowska z Kl. Va w kategorii klas piątych

Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny "Bakałamarz" organizowany przez SP 54 w Szczecinie - III miejsce Julia Beker z kl. VIa

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Magiczny świat Ani" organizowany przez SP nr 1 w Szczecinie - III miejsce zajęli uczniowie klasy Vb w składzie: Zofia Pasieczna, Zofia Kopyto i Dobrawa Skrycka

Ponadto reprezentacja klasy Vb w składzie: Jagoda Leszczyńska, Miłosz Kicki, Dobrawa Skrycka, Nadia Klonowska, Urszula Kołodziej czeka na rozstrzygnięcie II etapu turnieju teatralnego "Pleciugomaniacy". Czekamy również na wyniki konkursy literacko-fotograficznego "Byłem, zobaczyłem, pamiętam" organizowanego przez Zespół Szkół w Przecławiu.
Uczeń na medal 2015/2016

Konkurs „Uczeń na medal”

Tak jak każdego roku rozpoczynamy konkurs „Uczeń na medal”. Co miesiąc uczniowie spośród kolegów w swojej klasie wybierać będą ucznia, który wyróżnia się wysoką kultura osobistą, koleżeńskością oraz jest wzorem do naśladowania dla innych.

Na szkolnym apelu zostaną wręczone dyplomy laureatom i listy gratulacyjne dla rodziców. Co miesiąc każda klasa zaprezentuje się społeczności szkolnej dowolnej formie na wybrany temat (prezentacja medialna, przedstawienie), oraz przygotuje gazetkę. Wrzesień należy do klas V.

Podczas wrześniowego apelu uczniowie klasy Vb zaprezentowali przedstawienie „Mucha szuka przyjaciela”- tematem prezentacji była przyjaźń .Gratulujemy wrześniowym laureatom a klasie Vb wspaniałego występu.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej szkolnej galerii.


Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2015/2016


Turniej piłkarski Dobra Cup 2015
I miejsce (obrona tytułu mistrza sprzed roku)Akty prawne Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2016/2017


Liliana Jurkiewicz z klasy IVa, w sobotę 11.03.2017r. wzięła udział w zawodach łyżwiarstwa figurowego w X Konkursie o Puchar Łodzi Amatorów 2017 w klasie brązowej w swojej grupie wiekowej.
Zajęła V miejsce spośród 15 zawodniczek w tej grupie !!!

Serdeczne gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!


Historia szkoły
W XIX wieku do szkoły w Brunn (obecne Bezrzecze, nazwa pierwotna Beseritz) uczęszczało 35 uczniów. Szkoła do końca lat trzydziestych XX wieku znajdowała się przy Dorfstraße (obecna ul. Górna). Bezrzecze należało wówczas do Powiatu Randow (Kreis Randow), a od 15 października 1939 roku, w związku z reformą administracyjną, do miasta Szczecina (Stettin).
    W czasach polskich, po 1945 roku, Bezrzecze ze szkołą zostaje włączone w obręb wiejskiej gminy Dobra.

    Pierwsze szkoły na terenie gminy powstały w Bezrzeczu i Wołczkowie wkrótce po wojnie w 1946 roku. Miało to miejsce w okresie urzędowania jej pierwszego wójta Ottona Rekowskiego.

    Pierwsze zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 1946 roku w budynku po szkole niemieckiej, usytuowanym naprzeciw kościoła, przy obecnej ulicy Górnej. Była tam tylko jedna klasa. Pierwszym kierownikiem szkoły została Weronika Dowlasz.

    Potem już 7 klasową szkołę ulokowano w pomieszczeniach byłego zarządcy majątku, obok spalonego przez Rosjan pałacu rodzin von Ramin i von Schöning .

    W roku 1952, dzięki staraniom Stanisława Kowalika, prawnika, społecznika, pełniącego funkcję przewodniczącego Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy, oraz Grzegorza Dowlasza, drugiego kierownika szkoły - męża Weroniki, wyremontowano budynek gospodarczy (socjalny) majątku, mieszczący się na początku obecnej ul. Górnej i tam przeniesiono szkołę. Remont przeprowadzono w czynie społecznym, przy wsparciu finansowym funduszu. Wzięli w nim licznie udział mieszkańcy Bezrzecza.

   W nowym miejscu szkoła nadal miała 7 klas i rozpoczęła pracę od 1września 1953 roku. Funkcję kierownika szkoły, po Dowlaszach, powierzono Urszuli Rekowskiej.

   W 1954 roku, w związku z urlopem wychowawczym, zastępstwo pełnił Józef Kaczyński.

   Od 1 września 1956 roku na kierownika szkoły powołano inż. Stanisława Korca.
 
W tamtych czasach szkoła musiała zakres swojej działalności dopasować do istniejących w środowisku potrzeb. Naukę podejmowały różne roczniki, zarówno dzieci, jak i dorośli. Prowadzono zaoczne klasy dla dorosłych w celu podwyższenia ich kwalifikacji i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Nierzadkie były kursy dla analfabetów.
    Od września 1966 roku, na skutek reformy szkolnictwa, szkołę rozszerzono o klasę ósmą.

W końcu lat sześćdziesiątych w szkole zawiązała się drużyna harcerska, którą prowadził, z wielkim sukcesem, mgr Zdzisław Hoffman, nauczyciel matematyki. Drużyna ta należała do Hufca Szczecin Powiat. Organizowane były wówczas liczne obozy harcerskie.

    Do 1972 roku szkoła posiadała 8 nauczycieli na etacie.
Po odejściu inż. Stanisława Korca na stanowisko dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dobrej, z dniem 1.01.1973 roku, kierownictwo szkoły ponownie obejmuje Urszula Rekowska.
   Od 1 września 1973 roku, w związku z przeprowadzoną reformą oświaty, został obniżony zakres kształcenia do klas 1-4. Był to okres degradacji szkoły dobrze wyposażonej, jak na warunki gminne, w laboratoria (chemiczne i fizyczne), pracownie, liczne pomoce naukowe do nauki biologii i geografii, czy instrumenty muzyczne takie jak: akordeony, gitary, mandoliny, pianino, które wywieziono do nowo powstałej Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dobrej. Pracę w Bezrzeczu kontynuowało wówczas tylko trzech nauczycieli a w roku szkolnym 1973/74 uczęszczało do szkoły tylko 40 uczniów. Wszystkie starsze roczniki uczęszczały do szkół miejskich, głównie S.P. przy ul. Czorsztyńskiej na Pogodnie.
   W latach tych obecne były jeszcze w szkole drużyna Zuchów ZHP, prowadzona przez Annę Rutkowską, oraz Koło PCK. Szkoła aktywnie współpracowała z Ligą Kobiet, organizując wiele bali, przedstawień i wycieczek.

   W roku 1985, po 32 latach pracy w szkole w Bezrzeczu, Urszula Rekowska przechodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem zostaje mgr Ludmiła Kapel. Pełniła tę funkcję do roku 1998. W szkole w latach 90 tych prowadził zajęcia karate Sylwek Kuligowski.

    Kolejnym dyrektorem zostaje, wyłoniona w drodze konkursu, mgr Małgorzata Zielińska, która pełni tę funkcję do dzisiaj.

Szkoła na zdjęciach :

 • Rok 1950, na spotkaniu nauczycieli gminy Dobra na ówczesnej ul. Wojska Polskiego w Szczecinie jest ok. 25 nauczycieli w tym tylko 6 mężczyzn,
 • Rok 1965, grono pedagogiczne S.P. w Bezrzeczu, jest 5 nauczycieli, a widoczna na zdjęciu klasa ma 22 uczniów,
 • Rok 1966, klasa Guci Ryczek ma ok. 29 dzieci,
 • Rok 1967 klasa Urszuli Rekowskiej ma ok. 19 uczniów,
 • Rok 1991, grono pedagogiczne S.P. w Bezrzeczu liczy 12 nauczycieli.

Zobacz w galerii

Opracował

Janusz A. Rekowski
Uczeń na medal 2014/2015

Konkurs „Uczeń na medal”

W nowym roku szkolnym kontynuujemy konkurs „Uczeń na medal”. Co miesiąc w drodze głosowania w każdej klasie wybieramy najbardziej kulturalnego i koleżeńskiego ucznia. Nagrodzeni uczniowie na apelu otrzymują medal oraz dyplom, rodzice – list gratulacyjny.

Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu medali oraz dyplomów.


Tytuł „Uczeń miesiąca września” otrzymali następujący uczniowie

 1. Alicja Piotrowska kl.0a
 2. Hanna Pietrzak kl.0b
 3. Justyna Wójtowicz kl.0c
 4. Olga Malesa kl.0d
 5. Jan Szczepankowski kl.Ia
 6. Wiktoria Nicka kl.Ib
 7. Alicja Maciaszek kl.Ic
 8. Maja Połubok kl.Id
 9. Liliana Jurkiewicz kl.IIa
 10. Gabriela Rutkowska kl.IIb
 11. Michal Gumplowicz kl.IIIa
 12. Marianna Ciurzyńska kl.IIIb
 13. Maksymilian Kuś kl.IVa
 14. Antoni Wołek kl.IVb
 15. Oliwia Maraszek kl.Va
 16. Oliwia Leszczyńska kl.Vb
 17. Michał Jarkowski kl.VIa
 18. Julia Russ kl. VIb

Tytuł „Uczeń miesiąca października” otrzymali następujący uczniowie

 1. Julia Plaisir kl.0a
 2. Krzysztof Kowalik kl.0b
 3. Zofia Błaszczyk kl.0c
 4. Paulina Lejnweber kl.0d
 5. Alicja Ławrynowicz kl.Ia
 6. Maria Gładkowska kl.Ib
 7. Zuzanna Borzych kl.Ic
 8. Hanna Pok kl.Id
 9. Liliana Jurkiewicz kl.IIa
 10. Oliwia Matusiak kl.IIb
 11. Weronika Rzeźnik kl.IIIa
 12. Laura Tomaszewska kl.IIIb
 13. Julia Świerzyńska kl.IVa
 14. Kalina Borowicz kl.IVb
 15. Patrycja Jakubowska kl.Va
 16. Zofia Kopyto kl.Vb
 17. Jakub Cegiełka kl.VIa
 18. Jakub Niedziółka kl. VIb

 Laureaci konkursu „Uczeń miesiąca listopada”

 1. Zuzanna Michaluk kl.0a
 2. Franciszek Jelonkiewicz kl.0b
 3. Nadia Deręgowska kl.0c
 4. Leszek Szagdaj kl.0d
 5. Nadia Markiewicz kl.Ia
 6. Weronika Białek kl.Ib
 7. Wiktoria Woźniak kl.Ic
 8. Alicja Badowska kl.Id
 9. Magdalena Lejnweber kl.IIa
 10. Oliwia Żurowska kl.IIb
 11. Marcin Wilk kl.IIIa
 12. Marianna Ciurzyńska kl.IIIb
 13. Julia Rybak kl.IVa
 14. Mateusz Pepke kl.IVb
 15. Oliwia Maraszek kl.Va
 16. Zofia Pasieczna kl.Vb
 17. Jakub Ślęczka kl.VIa
 18. Natalia Ziętek kl.VIb
Laureaci konkursu „Uczeń miesiąca grudnia”

 1. Antonina Strączek kl.0a
 2. Aleksandra Klimkiewicz –Leszczyńska kl.0b
 3. Maja Łabisz kl.0c
 4. Julia Koźmicka kl.0d
 5. Zofia Fiuk kl.Ia
 6. Oliwia Brygman kl.Ib
 7. Alicja Maciaszek kl.Ic
 8. Liliana Sokołowska kl.Id
 9. Julian Lipski kl.IIa
 10. Oliwia Matusiak kl.IIb
 11. Zuzanna Machałowska kl.IIIa
 12. Lena Kropiowska kl.IIIb
 13. Julia Kowalska kl.IVa
 14. Marta Gęglawa kl.IVb
 15. Oliwia Maraszek kl.Va
 16. Jakub Prus kl.Vb
 17. Roksana Rutkowska kl.VIa
 18. Jakub Niedziółka kl.VIb


Laureaci konkursu „Uczeń miesiąca stycznia”

 1. Maja Worwąg kl.0a
 2. Zofia Marków kl.0b
 3. Michał Surma kl.0c
 4. Hubert Kubaj kl.0d
 5. Alicja Ławrynowicz kl. Ia
 6. Weronika Lalewicz kl. Ib
 7. Paulina Zawisza kl .Ic
 8. Alicja Badowska kl. Id
 9. Magdalena Lejnweber kl. IIa
 10. Marcel Tomaszewski kl. IIb
 11. Pola Derewicz kl. IIIa
 12. Marianna Ciurzyńska kl.IIIb
 13. Aleksandra Lewandowska kl. IVa
 14. Diana Bogucka kl. IVb
 15. Mateusz Stempnakowski kl.Va
 16. Zofia Kopyto kl.Vb
 17. Zuzanna Trepka kl.VIa
 18. Jakub Niedziółka kl.VIb

 

Laureaci konkursu „Uczeń miesiąca lutego”

 1. Michalina Bośniak kl.0a
 2. Zuzanna Zaczek kl.0b
 3. Julia Rynowiecka kl.0c
 4. Gabriela Maj kl.0d
 5. Maja Popowicz kl.Ia
 6. Maria Wróblewska kl.Ib
 7. Amelia Jatczak kl.Ic
 8. Liliana Sokołowska kl.Id
 9. Magdalena Lejnweber kl.IIa
 10. Gabriela Rutkowska kl.IIb
 11. Aleksandra Kuniszewska kl.IIIa
 12. Marianna Ciurzyńska kl.IIIb
 13. Ewelina Łazęcka kl.IVa
 14. Mateusz Pepke kl.IVb
 15. Mateusz Kopaczel kl.Va
 16. Zofia Pasieczna kl.Vb
 17. Mateusz Komorowski kl.VIa
 18. Jakub Niedziółka kl.VIb

 

Laureaci konkursu „Uczeń miesiąca marca”

 1. Zuzanna Michaluk kl.0a
 2. Paulina Balcerzak kl.0b
 3. Przemysław Sala kl.0c
 4. Jan Melnarowicz kl.0d
 5. Milena Surma kl.Ia
 6. Wiktoria Nicka kl.Ib
 7. Szymon Orłowski kl.Ic
 8. Alicja Gałecka kl.Id
 9. Magdalena Lejnweber kl.IIa
 10. Gabriela Rutkowska kl.IIb
 11. Weronika Rzeźnik kl.IIIa
 12. Krzysztof Zimecki kl.IIIb
 13. Maksymilian Ulewicz kl.IVa
 14. Szymon Dąbek kl.IVb
 15. Mateusz Kopaczel kl.Va
 16. Krystian Koch kl.Vb
 17. Alan Pisz kl.VIa
 18. Jakub Niedziółka kl.VIb


Laureaci konkursu „Uczeń miesiąca kwietnia”

 1. Ksawery Aniszkiewicz kl.0a
 2. Mateusz Gnatowski kl.0b
 3. Lena Meisser kl.0c
 4. Lenard Fiuk kl.0d
 5. Alicja Ławrynowicz kl.Ia
 6. Oliwia Brygman kl.Ib
 7. Alicja Maciaszek kl.Ic
 8. Marta Bycul kl.Id
 9. Julian Lipski kl.IIa
 10. Julia leszczyńska kl.IIb
 11. Wiktoria Piątek kl.IIIa
 12. Laura Tomaszewska kl.IIIb
 13. Julia Świerzyńska kl.IVa
 14. Agata Wojniłko kl.IVb
 15. Mateusz Kopaczel kl.Va
 16. Dobrawa Skrycka kl.Vb
 17. Zuzanna Trepka kl.VIa
 18. Natalia Ziętek kl.VIb

 


Laureaci konkursu „Uczeń miesiąca maja”

 1. Julia Plaisir kl.0a
 2. Hanna Żurawik kl.0b
 3. Aleksandra Wierzbicka kl.0c
 4. Jakub Jędrak kl.0d
 5. Jan Szczepankowski kl.Ia
 6. Maria Gładkowska kl.Ib
 7. Alicja Maciaszek kl.Ic
 8. Magdalena Prus kl.Id
 9. Franciszek Michniewicz kl.IIa
 10. Marcel Tomaszewski kl.IIb
 11. Wiktoria Piątek kl.IIIa
 12. Natalia Hajkowska kl.IIIb
 13. Hanna Sobczak kl.IVa
 14. Lena Uss kl.IVb
 15. Maja Doerman kl.Va
 16. Zofia Pasieczna kl.Vb
 17. Alan Pisz kl.VIa
 18. Jakub Niedziółka kl.VIb

 


 

Gratulujemy!

 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2017/2018
Z naszej galerii
Gadżety