Home  I  KONTAKT


03.10.2017r.

UWAGA ZMIANY !!!

Konto dotyczące wpłat na RR pozostaje bez zmian:

Bank Pocztowy SA
72 1320 1830 3211 1682 2000 0001

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku 2017/2018 wynosi 100 zł od rodziny.

(w tytule przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).W tym roku szkolnym NIE DOKONUJEMY wpłat na:
bibliotekę szkolną, doposażenie sali komputerowej i świetlicę szkolną !!!


Przewodnicząca Rady Rodziców działającej przy PSP w Bezrzeczu
Patrycja Jurzysta-ŻalSprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 11/01/2017

W zebraniu uczestniczyło 7 osób.

Omawiane tematy:


1. Bal karnawałowy - zakup pączków + wody.
2. Kiermasz Świąteczny - zebrane zostało 2669,50zł.
3. Omówienie skargi, która została wysłana do kuratorium na temat opłat zbieranych w szkole; zbiórka na kiermaszu świątecznym. Pismo anonimowe.
4. Ustalenie budżetu RR na rok 2017/2018 odbędzie się na ostatnim zebraniu w roku 2016/2017.
5. Świetlica - czas na odrabianie lekcji - propozycja wygospodarowania czasu na naukę w godzinach porannych.
6. Rozbudowa szkoły - zmiana wejścia na teren szkoły.
7. Dodatkowe kamery w szatni na piętrze, zakupione z funduszów szkoły.
8. Dziennik elektroniczny - omówienie możliwości szkoły.
9. Konkurs "Mistrz Ortografii" - dofinansowanie do nagród z funduszy RR- 200zł.
10. Zakup czterech komputerów do sali informatycznej ze środków RR.
11. Termin następnego spotkania - 15/03/2017.Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 23/11/2016

Poniżej opisano zagadnienia omawiane na ostatnim zebraniu, w którym uczestniczyło 14 osób.

1. Szkolne Mikołajki + Kiermasz Świąteczny:

- RR zakupi po czekoladowym Mikołaju dla każdego ucznia - 06/12
- kiermasz świąteczny 14-15/12/2016; sprzedaż ozdób świątecznych przygotowanych przez dzieci na lekcjach plastyki/techniki. W kiermaszu będą uczestniczyć rodzice.


2. Omówienie listy zakupionych książek/lektur do biblioteki szkolnej: w pierwszej turze zostały zakupione książki dla klas młodszych, druga tura to lektury dla klas starszych.

3. Nagłośnienie do nowo powstałej stołówki, w której będą później odbywać się apele, zebrania, imprezy szkolne.
Szukamy osoby, która może określić jaki będzie szacunkowy koszt takiej inwestycji.

4. Rozbudowa szkoły - prace zgodnie z harmonogramem. Budowa łącznika zaplanowana na okres ferii.

5. Organizacja zebrań Rady Rodziców oraz wpłaty na RR.

- zbieranie informacji/pytań od poszczególnych klas.
- przygotowanie wcześniej tematów omawianych na zebraniu w celu wcześniejszego przygotowania się.
- sprawozdanie po zebraniach wysłane do rodziców przez przedstawicieli poszczególnych klas.

6. Zgłoszony został pomysł by strona www oraz Facebook szkoły został prowadzony przez uczniów klasy VI ( pod nadzorem nauczyciela) - zwiększyło by to dostęp do aktualnych informacji.

7. Zgłoszony został problem dyscypliny w klasach.

8. Ponowiono prośbę wietrzenia klas podczas przerw oraz zmniejszenia temperatury w szkole.09/2016

UWAGA !!!

Zostało utworzone specjalne konto do wpłat na świetlicę szkolną:

Bank Pocztowy SA
45 1320 1830 3211 1682 2000 0002

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, oraz klasę , jak i informację ,że wpłata dotyczy świetlicy szkolnej.

Konto dotyczące wpłat na RR pozostaje bez zmian:

Bank Pocztowy SA
72 1320 1830 3211 1682 2000 0001

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku 2016/2017 wynosi 100 zł od rodziny.

(w tytule przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).W tym roku szkolnym NIE DOKONUJEMY wpłat na bibliotekę szkolną !!!

Pozostaje wpłata na doposażenie sali komputerowej- 5zł miesięcznie od dziecka

Przewodnicząca Rady Rodziców działającej przy PSP w Bezrzeczu
Patrycja Jurzysta-Żal
Skład RR 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców 2016/2017

Przewodnicząca: Patrycja Jurzysta-Żal IVa
Zastępca: Mikołaj Napieraj IIIb
Sekretarz: Maja Jelonkiewicz IIb
Skarbnik: Małgorzata Matuszczak IIId


Komisja Rewizyjna 2016/2017


Monika Pepke Ia
Anna Pęska Ia
Agnieszka Poczobut-Mazur IIc

Skład RR 2017/2018
W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą następujące osoby:

Patrycja Jurzysta-Żal przewodnicząca
Radosław Kropiowski zastępca przewodniczącej
Joanna Kantorska sekretarz
Małgorzata Matuszczak skarbnik


W skład Komisji Rewizyjnej :

Agata Michalska
Agnieszka Poczobut- Mazur
Agnieszka Jędrak

Z naszej galerii
Gadżety