Home  I  KONTAKT

INFORMACJE16.10.2018Dodatkowa lista robotyka


W związku z wpłynięciem rezygnacji z listy rezerwowej na zajęcia robotyki zakwalifikowali się:


 1.      Michał Żal – piątek (grupa 26)

       2.      Miłosz Kołacz – piątek (grupa 25)

     3.      Mateusz Bober – sobota(grupa 29)15.10.2018


Rezygnacje z zajęć, prosimy składać do sekretariatu szkoły w formie pisemnej.
10.10.2018


W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zajęciami unijnymi wprowadza się aneks do regulaminu rekrutacji:

1. Uczeń może uczestniczyć w jednego rodzaju zajęciach. Uczestnictwo w więcej niż jednych zajęciach jest możliwe gdy nie ma więcej chętnych na dane zajęcia.

2. Listy rezerwowej nie podaje się do wiadomości. Listę rezerwową tworzą uczniowie, którzy nie zakwalifikowali się na żadne zajęcia i to spośród nich wybierani są kandydaci na zwolnione przez uczestników miejsca.

3. W przypadku równej liczby punktów decyzję o uczestnictwie w zajęciach podejmuje nauczyciel prowadzący.10.10.2018

Z naszej galerii
Gadżety