Home  I  KONTAKT


Uchwała Rady Gminy XXV/346/2013


Kadra Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu - rok szkolny 2014/2015

PRACOWNICY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


p.Małgorzata Zielińska

Dyrektor , nauczyciel matematyki kl. V a

p.Małgorzata Bałuch

Vicedyrektor, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i indywidualne

p. Joanna Ratańczuk

Wychowawca grupy przedszkolnej 0 a

p. Ewa Wojdyła - Sala

Wychowawca grupy przedszkolnej 0 b

p. Katarzyna Sztuk

Wychowawca grupy przedszkolnej 0 c

p. Kamila Kowalska

Wychowawca grupy przedszkolnej 0 d

p. Małgorzata Kołobycz

Wychowawca kl. I a

p. Sylwia Rojek

Wychowawca kl. I b, język angielski grupy przedszkolne

p. Aleksandra Tokarzewska

Wychowawca kl. I c

p. Beata Poczopko

Wychowawca kl. I d

p. Izabela Janowska

Wychowawca kl. II a, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. II

p. Alicja Antoniewicz - Mikuła

Wychowawca kl. II b

p. Elżbieta Sitek

Wychowawca kl. III a

p. Katarzyna Anders

Wychowawca kl. III b, muzyka kl. IV-VI

p. Elżbieta Skrzypek

Wychowawca kl. IV a, technika kl. IV-VI, religia kl. I - III

p. Magdalena Nizioł

Wychowawca kl. IV b, j.polski IVb,Vb, VIa,VI b, zajęcia logopedyczne w punkcie przedszkolnym

p. Beata Parafiniuk

Wychowawca kl. V a, j.polski IVa, Va, 

p. Anna Sobolewska

j.angielski IVa, Va, VI a, VI b

p. Jolanta Beker

Wychowawca kl. V b, historia kl.IV-VI, plastyka IV-VI, religia kl.IV-VI

p. Jarosław Poźniak

Wychowawca kl.VI a, w-f kl. IV-VIa

p. Danuta Rekowska

Wychowawca kl. VIb, przyroda IV-VI, w-f kl.VI b

p. Anna Świąder

Język angielski kl. IVb, Vb, I-III

p. Stanisław Zaorski

Zajęcia komputerowe IV-VI

p. Magdalena Komorowska

Matematyka kl. IVa, IVb, Vb, VIa, VIb

p. Iwona Futyma - Kuhn

Pedagog szkolny, wdżwr, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i zajęcia rozwijające uzdolnienia

p. Alicja Markiewicz

Nauczyciel bibliotekarz

p. Krzysztofa Romanowska

Zajęcia umuzykalniające w grupach przedszkolnych i puncie przedszkolnym

p. Magdalena Lubiszewska

Zajęcia logopedyczne

p. Marzena Łazęcka

Wychowawca świetlicy

p. Maria Białasik

Wychowawca świetlicy

p. Agnieszka Filińska

Wychowawca świetlicy grup 0

p. Milena Grzegorowska

Wychowawca świetlicy grup 0

p. Urszula Lipska

Wychowawca w punkcie przedszkolnym

p. Monika Mikołajczak

Wychowawca w punkcie przedszkolnym

p. Agnieszka Wojtynek - Jurkiewicz

Pomoc wychowawcy w punkcie przedszkolnym


p. Danuta Grupska

Samodzielny referent

p. Elżbieta Rasała

Pomoc administracyjna

p. Stanisław Bartnik

woźny

p. Leszek Bączalski

woźny


Naszą szkołę utrzymują w czystości panie z firmy zewnętrznej „IMPEL”


Pierwsza pomoc
Kraków, 2013-10-15

 

Pierwsza pomoc w przypadku

nagłego zatrzymania krążenia

 Gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia -100,000 osób rocznie w Europie mogłoby żyć – twierdzi Europejska Rada Resuscytacji.

Każdego roku u około 400,000 Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane NZK, z czego w ok. 350,000 przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Nagłe NZK poza szpitalem może zdarzyć się wszędzie, na przykład na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych oraz innego typu wysiłku fizycznego. Przeważająca większość NZK występuje w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety na dzień dzisiejszy tylko w 1 przypadku na 5 zdarzeń pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mogłoby uratować 100,000 istnień ludzkich w Europie rocznie.

“Niestety jedynie niewielki odsetek osób, u których występuje nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem otrzymuje pomoc wystarczająco szybko, aby przeżyć” mówi Professor Maaret Castrén, Karolinska Institutet, Szwecja, przewodnicząca ERC.

Tymczasem resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest łatwiejsza niż większość ludzi uważa. Pokazuje to między innymi interaktywny film edukacyjny „Nagłe zatrzymanie krążenia”:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia

 

Film powstał pod patronatem merytorycznym Polskiej Rady Resuscytacji, przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Widz nie tylko śledzi akcję filmu, ale może aktywnie w niej uczestniczyć poprzez dokonywanie wyborów prawidłowych wariantów pierwszej pomocy. Dzięki temu łatwiej zapamiętać prawidłowy algorytm udzielania pomocy poszkodowanemu.


Zachęcamy do zapoznania się z filmem. Pamiętaj jednocześnie, iż w celu opanowania techniki udzielania pierwszej pomocy warto skorzystać z darmowych, organizowanych przez liczne stowarzyszenia i fundacje - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

 

Kadra Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu - rok szkolny 2016/2017

Kadra Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bezrzeczu - rok szkolny 2016/2017

 

Dyrektor szkoły

Małgorzata Zielińska

Nauczany przedmiot: matematyka

Wicedyrektor

Małgorzata Bałuch

Zajęcia korekcyjno- korekcyjne

 

L.p.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

wychowawstwa

1.

Antoniewicz- Mikuła Alicja

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. I b

2.

Baszak Aleksandra

zajęcia świetlicowe


3.

Białasik Maria

Wychowanie fizyczne

Kl. IV a, IV b, VI a

4.

Beker Jolanta

Historia, religia

Wychowawca kl. IV b

Historia: wszystkie klasy,

Religia: III a, III d, IV a, IV b, V a,

V b, VI b

5.

Bęgowska Anna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. III b

6.

Cygan Ewelina

Zajęcia świetlicowe


7.

Futyma – Kühn Iwona

pedagog

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, resocjalizacyjne, etyka

8.

Grzegorowska Milena

Zajęcia świetlicowe


9.

Haciska Małgorzata

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca grupy przedszkolnej

10.

Janowska Izabela

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. I a

11.

Kołobycz Izabela

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. III a

12.

Komorowska Magdalena

matematyka

Klasy: IV a, V b, VI a, VI b

13.

Kowalska Kamila

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. I I d

14.

Lipska Urszula

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca grupy przedszkolnej

15.

Lubiszewska Magdalena

Logopeda

 

16.

Łazęcka Marzenna

Zajęcia świetlicowe


17.

Ładczuk Justyna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. II a

18.

Majewska Agnieszka

Asystent nauczyciela

Kl. I b

19.

Markiewicz Alicja

biblioteka

 

20.

Maślanka Ewa

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca grupy przedszkolnej

21.

Michalska Katarzyna

Język angielski

Klasy: III d, IV a, V a, V b, VI a, VI b

22.

Mikołajczak Monika

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. II c

23.

Nizioł Magdalena

Język polski, logopedia pp, nauczanie indywidualne

Wychowawca kl. VI b

Język polski: IV b, V b, VI b

24.

Piguła Małgorzata

Wychowanie przedszkolne

Grupa 0

25.

Poczopko Beata

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca III d

26.

Poźniak Jarosław

W-f, zajęcia komputerowe

Wychowawca kl. V a

Zajęcia komputerowe: wszystkie klasy, w-f: V a, VI b

27.

Ratańczuk Joanna

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca grupy 0

28.

Rekowska Danuta

w-f, przyroda

Wychowawstwo kl. V b

Przyroda: wszystkie klasy, w-f: V b

29.

Skrzypek Elżbieta

Religia, zajęcia techniczne, wdżwr

Wychowawstwo kl. VI a,

religia: I a, I b, II a, II b, II c, II d, III b, III c, VI a, op,

zajęcia techniczne: VI a, VI b,

wdżwr: V a, V b, VI a, VI b

30.

Szczepaniak Bogusława

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawstwo kl. II b

31.

Szczepaniec Agnieszka

matematyka

kl. IV b

32.

Sztuk Katarzyna

Zajęcia świetlicowe


33.

Świąder Anna

Język angielski

Klasy:I a, I b, II a, II b, II c, II d, III a, III b, III c, IV b, op,

34.

Tokarzewska Aleksandra

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. III c

35.

Wojtynek-Jurkiewicz Agnieszka

Pomoc nauczyciela

Punkt przedszkolny

36.

Zawada Darlena

Język polski

Wychowawstwo kl. IV a,

Język polski: IV a, V a, VI a

37.

Żukowska Paulina

Muzyka, plastyka, zajęcia techniczne

Muzyka, plastyka: wszystkie klasy,

Zajęcia techniczne: IV a, IV b, V a,

V b

 

l.p

Imię i nazwisko

stanowisko

1.

Grupska Danuta

Samodzielny referent

2.

Rasała Elżbieta

Pomoc administracyjna

3.

Bartnik Stanisław

woźny

4.

Bączalski Lesław

woźny

5.

Bandrowska Stanisława

Sprzątaczka w Punkcie Przedszkolnym

6.

Borzym Joanna

Opiekun dzieci przy przejściu dla pieszych


Naszą szkołę utrzymują w czystości Panie z zewnętrznej firmy „YAX”.

 

Organizacja roku szkolnego 2016/2017
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


Kadra Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu - rok szkolny 2017/2018
Organizacja roku szkolnego 2017/2018
Kadra Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu - rok szkolny 2015/2016

Kadra Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bezrzeczu - rok szkolny 2015/2016


Dyrektor szkoły

Małgorzata Zielińska

Nauczany przedmiot: matematyka

Wicedyrektor

Małgorzata Bałuch

Zajęcia korekcyjno- korekcyjne

L.p.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

wychowawstwa

1.

Anders Katarzyna
Ładczuk Justyna

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. I a

2.

Antoniewicz- Mikuła Alicja

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. III b

3.

Białasik Maria

Zajęcia świetlicowe

Grupa 2

4.

Beker Jolanta

Historia, plastyka

Wychowawca kl. V

5.

Bęgowska Anna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. II b

6.

Futyma – Kühn Iwona

pedagog

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, resocjalizacyjne, wdżwr, etyka

7.

Grzegorowska Milena

Zajęcia świetlicowe

Grupa 1

8.

Haciska Małgorzata

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca grupy przedszkolnej

9.

Janowska Izabela

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. III a

10.

Kołobycz Izabela

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. II a

11.

Komorowska Magdalena

matematyka

 

12.

Kowalska Kamila

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. I d

13.

Lipska Urszula

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca grupy przedszkolnej

14.

Lubiszewska Magdalena

Logopeda

 

15.

Łazęcka Marzenna

Zajęcia świetlicowe

Grupa 2

16.

Markiewicz Alicja

biblioteka

 

17.

Maślanka Ewa

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca grupy przedszkolnej

18.

Mikołajczak Monika

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. I c

19.

Nizioł Magdalena

Język polski, logopedia pp, nauczanie indywidualne

Wychowawca kl. V b

20.

Piguła Małgorzata

Asystent nauczyciela

Klasa I c

21.

Piwowarczyk Marlena

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Wychowawca kl. I b

22.

Poczopko Beata

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca II d

23.

Poźniak Jarosław

W-f, zajęcia komputerowe

Wychowawca kl. IV a

24.

Rekowska Danuta

w-f, przyroda

Wychowawstwo kl. IV b

25.

Skrzypek Elżbieta

Religia, technika

Wychowawstwo kl. V a

26.

Sobolewska Anna

Język angielski

 

27.

Sztuk Katarzyna

Zajęcia świetlicowe

Grupa 3

28.

Świąder Anna

Język angielski

 

29.

Tokarzewska Aleksandra

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. II c

30.

Wesołowska Dorota

Język polski

Wychowawca kl. VI a

31.

Wojdyła-Sala Ewa

Zajęcia świetlicowe

Grupa 1

32.

Wojtynek-Jurkiewicz Agnieszka

Pomoc nauczyciela

Punkt przedszkolny

33.

Żukowska Paulina

Muzyka, zajęcia świetlicowe

 

 

l.p

Imię i nazwisko

stanowisko

1.

Grupska Danuta

Samodzielny referent

2.

Rasała Elżbieta

Pomoc administracyjna

3.

Bartnik Stanisław

woźny

4.

Bączalski Lesław

woźny

5.

Bandrowska Stanisława

Sprzątaczka w Punkcie przedszkolnym

 

Naszą szkołę utrzymują w czystości Panie z zewnętrznej firmy „Impel”.


Inne

Nowe stroje sportowe dla uczniów PSP w Bezrzeczu

Miło nam poinformować, że dzięki staraniom nauczyciela wychowania fizycznego pana Jarosława Poźniaka
(pozyskanie sponsora), oraz przychylności Rady Rodziców działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Bezrzeczu (sfinansowanie nadruków) nasi uczniowie w roku szkolnym 2015/2016 będą godnie reprezentować
naszą placówkę w nowych strojach sportowych.

Program „Athletics Kids” - Lekkoatletyka sportem dla każdego.

Miło nam poinformować, że dzięki staraniom dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz nauczycielowi wychowania fizycznego panu Jarosławowi Poźniakowi, nasza placówka otrzymała sprzęt sportowy o wartości blisko 4000,00 złotych, którego przekazania osobiście dokonał Bartosz Nowicki – m.in. medalista Mistrzostw Europy U-20 oraz brązowy medalista Mistrzostw Europy w hali na dystansie 1500 metrów w Paryżu w 2011 roku. Sprzęt będzie służył przede wszystkim uczniom klas I-III.


Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Z naszej galerii
Gadżety