Home  I  KONTAKT

Egzamin Ósmoklasisty - informacje 18/07/2022


Odbiór zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty
przez uczniów lub ich rodziców/prawnych opiekunów

odbywać się będzie w tymczasowym sekretariacie szkoły (sala 23),
 od dnia 08.07.2022 r. (piątek), w godzinach 8:00-14:00

Z naszej galerii
Gadżety