Home  I  KONTAKT

Konkurs pn. "List w butelce" 15/03/2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS 1-3

DO UDZIAŁU WIIIWOJEWÓDZKIMKONKURSIE

LITERACKO- PLASTYCZNYM

„LIST W BUTELCE”

  • Uczestnik konkursu pisze list na temat „Moja morska przygoda”
  • Prace muszą być napisane odręcznie na papierze o dowolnym formacie.
  • Adresatami listu są uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczecinie.
  • W przypadku uczniów klasy 1 dopuszczalna jest forma plastyczna listu, np. rysunek, ale praca musi zawierać minimum 3 zdania – napisane samodzielnie i odręcznie.
  • List należy włożyć do ozdobionej butelki w sposób umożliwiający wyciągnięcie listu.
  • Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę na konkurs.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgody rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych dziecka na cele konkursu (załącznik nr 2). Załączniki dostępne na portierni lub tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku szkoły od strony parkingu.
  • Prace należy dostarczyć do dnia 12 marca do wychowawcy klasy.

Justyna Ładczuk, Monika Mikołajczak

Z naszej galerii
Gadżety