Home  I  KONTAKT

„PÓŁKOLONIE W SZKOLE” 16/12/2017

INFORMACJA

O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA


Informuję, iż od dnia 11 grudnia 2017 r. od godz. 8:00 do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:


1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:

a) czas trwania: od 15.01.2018 r. do 19.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,


2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:

a) czas trwania: od 15.01.2018 r. do 19.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,


3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:

a) czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,


4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:

a) czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,


5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:

a) czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,


Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 14 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2011 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych przez szkołę. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej wybranej półkolonii w wybranej placówce oświatowej. Udział w półkolonii jest bezpłatny. Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci bez wyżywienia.

Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce szkolnictwo, w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz na stronach internetowych szkół: www.pspbezrzecze.pl, www.pspdobra.neostrada.pl, www.pspdoluje.edupage.org, www.psprzedziny.pl, www.pspmierzyn.pl.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane wyłącznie w siedzibach szkół, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.


Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w szkołach:


1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Bezrzecze, ul. Górna 3, tel. 91439 17 31;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5,
tel. 91311 33 92;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27,
tel. 91483 13 40;

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91311 88 20;

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91311 24 39.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KARTA KWALIFIKACYJNA

 


Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera
Z naszej galerii
Gadżety