Home  I  KONTAKT

INFORMACJA 18/04/2017

INFORMACJA
o

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017r.

 

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Z naszej galerii
Gadżety