Home  I  KONTAKT

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 19/09/2016

Bezrzecze, dnia 29 sierpnia 2016 r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W związku z wpłynięciem dwóch rezygnacji od rodziców dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego na podstawie art. 20zc ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 późn. zm.) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017:

1    1. Melnarowicz Julian

2.   2. Świerczyńska Hanna

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu wynosi 22.

Rodzice kandydatów przyjętych w dniu 30.08.2016 w godz. 7:00 – 15:00 w sekretariacie szkoły potwierdzą osobiście wolę przyjęcia do Punktu Przedszkolnego.

Listę podano do publicznej wiadomości w dniu 29 sierpnia 2016 r.


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Małgorzata Bałuch

 

Z naszej galerii
Gadżety