Home  I  KONTAKT

Powitanie Wiosny 21/03/2016

21.03.2016 Powitanie Wiosny

21.03.2016r. witamy w naszej szkole Wiosnę, zapraszamy do udziału
w konkursie na najciekawszą ekologiczną Marzannę .
Marzannę przynosimy od godziny 8:00 do sali gimnastycznej.
Każda Marzanna powinna posiadać metryczkę – imię , nazwisko, klasa.
Można wykonywać Marzannę rodzinną lub koleżeńską ( maksymalnie 3 osoby).

I zmiana

9:00 -10:00 Wiosenne kanapki ( sałatki)

10:00 - 10:30 Parada wiosennych przebrań i prezentacja ekologicznych Marzann

10:30 - 12:00 zabawa

II zmiana

12:00 - 13:30 zabawa

13:30 - 14:00 Parada wiosennych przebrań i prezentacja ekologicznych Marzann

14:00 - 15:00Wiosenne kanapki (sałatki)

Z naszej galerii
Gadżety