Home  I  KONTAKT

Witamy na stronie PSP w BezrzeczuUWAGA !!!
dotyczy tylko rekrutacji do punktu i oddziału przedszkolnego
Po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu wniosku wraz
ze wszystkimi niezbędnymi do naliczenia punktów
oświadczeniami i zaświadczeniami,
całą dokumentację należy
przynieść do sekretariatu szkoły
do dnia 22.03.2023 r. (środa) do godziny 14:00


Wszystkie niezbędne załączniki i informacje
znajdują się na stronie naboru w zakładce "INFORMATOR"
Informacja o naborze do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024


SZANOWNI RODZICE


Od dnia 07 marca 2023 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2023/2024.


Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

https://nabor.pcss.pl/dobra


WAŻNE DATY:

07.03.2023 r. – 22.03.2023 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

20.04.2023 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej do 27.04.2023 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

05.05.2023 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

05.05.2023 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w przedszkolu lub szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w kolejności alfabetycznej lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru na jego indywidualnym koncie. Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne: 

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91 311 33 92;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91 311 88 20;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39,

oraz w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25, tel. 91 885 39 02 w sprawie naboru do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 w Mierzynie.


Czytaj więcej: Informacja o naborze do przedszkoli, punktów...
Karolina Jabłońska
Skarbnik Rady RodzicówKarolina Jabłońska
Skarbnik Rady RodzicówBezrzecze, 06.02.2023 r.Szczegóły dotyczące składania wniosków
będą przekazane Państwu w terminie późniejszym.

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

49 1020 4795 0000 9702 0446 1661


- wysokość opłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 80 zł na cały rok szkolny i jest ona stała bez względu na ilość dzieci uczęszczających do szkoły z danej rodziny.

- 20% wpłat danej klasy będzie zwrócona na konto skarbników do wykorzystania przez klasę.


Karolina Jabłońska
Skarbnik Rady Rodziców


Z naszej galerii
Gadżety