Home  I  KONTAKT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Zapytanie ofertowa nr 2/2021 z dnia 29.11.2021 r. Zapytanie ofertowa nr 3/2021 z dnia 06.12.2021 r. Ogłoszenie nr 540109-N-2019 z dnia 2019-04-19 r.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2019-04-19 15:45:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 1
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 2
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 3
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 4
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 5 architektura:

nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
nr 5 2019-04-19 15:45:00
nr 6 2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 5 elektryka:
2019-04-19 15:45:00
nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
nr 5
2019-04-19 15:45:00
nr 6
2019-04-19 15:45:00
nr 7
2019-04-19 15:45:00
nr 8
2019-04-19 15:45:00
nr 9
2019-04-19 15:45:00
nr 10
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 5 sanitarka:

nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 6 STWiOR

nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 7 przedmiar:

nr 1 2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 8
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 9
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 10
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 11
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 12
2019-04-19 15:45:00Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2019-05-08 11:59:00Informacja o wynikach przetargu

Informacja
2019-05-08 12:00:00


Ogłoszenie nr 538804-N-2020 z dnia 2020-05-12 r.ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
2020-05-12 17:15:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:Ogłoszenie nr 512452-N-2017 z dnia 2017-05-19r. Ogłoszenie nr 578705-N-2018 z dnia 2018-06-25r. Ogłoszenie nr 590934-N-2018 z dnia 2018-07-18r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2018-07-18 19:44:50

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2018-07-18 19:45:00
Załącznik nr 1 - do umowy 2018-07-18 19:45:10
Załącznik nr 1 - oferta cenowa
2018-07-18 19:45:20
Załącznik nr 2 2018-07-18 19:45:30
Załącznik nr 3 2018-07-18 19:45:40
Załącznik nr 4 - wykaz usług 2018-07-18 19:45:50
Załącznik nr 5 - wzór umowy 2018-07-18 19:46:00
Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia 2018-07-18 19:46:10
Załącznik nr 7 2018-07-18 19:46:20
Załącznik nr 8 2018-07-18 19:46:30

Pytania:

Zestaw pytań nr 1
2018-07-24 13:15:10

Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2018-07-26 16:00:10Informacja o wynikach przetargu

Informacja
2018-08-17 16:41:00


Ogłoszenie nr 529758-N-2017 z dnia 2017-06-09r. Ogłoszenie nr 545408-N-2017 z dnia 2017-07-05r. Ogłoszenie nr 546875-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2019-05-13 15:45:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 1
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 2
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 3
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 4
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 5 architektura:

nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
nr 5 2019-05-13 15:45:00
nr 6 2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 5 elektryka:
2019-05-13 15:45:00
nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
nr 5
2019-05-13 15:45:00
nr 6
2019-05-13 15:45:00
nr 7
2019-05-13 15:45:00
nr 8
2019-05-13 15:45:00
nr 9
2019-05-13 15:45:00
nr 10
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 5 sanitarka:

nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 6 STWiOR

nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 7 przedmiar:

nr 1 2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 8
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 9
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 10
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 11
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 12
2019-05-13 15:45:00


Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2019-05-08 12:00:00Informacja i wniosek o przedłużenie                                                                  2019-06-19 16:00:00
terminu związania z ofertąInformacja o wynikach przetargu

Informacja
2019-06-26 21:20:00


Zapytanie ofertowe nr 1/2017 Ogłoszenie nr 552771-N-2019 z dnia 2019-05-27 r.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2019-05-27 15:25:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 1 - do umowy 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 1 - oferta cenowa
2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 2 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 3 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 4 - wykaz usług 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 5 - wzór umowy 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 6
2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 7 2019-05-27 15:25:00

Pytania:

Zestaw pytań nr 1
2019-05-31 14:35:00
Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2019-06-05 13:15:00


Informacja o wynikach przetargu

Informacja
2019-06-18 11:09:00


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043663/01 z dnia 2021-04-29ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
2021-04-29 15:15:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


SWZ 2021-04-29 15:15:00
Załącznik nr 1 formularz oferty
2021-04-29 15:15:00
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
2021-04-29 15:15:00
Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
2021-04-29 15:15:00
Załącznik nr 4 wzór zobowiązania
2021-04-29 15:15:00
Załącznik nr 5 wykaz podstaw wykluczenia
2021-04-29 15:15:00
Załącznik nr 6 wzór umowy
2021-04-29 15:15:00
Załącznik nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2021-04-29 15:15:00
Załącznik nr 8 instrukcja
2021-04-29 15:15:00Pytania:

Zestaw pytań nr 1
2021-05-07 11:10:00Informacja o wyborze oferty
2021-06-11 18:13:25

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia 04.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobra – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu zaprasza do złożenia oferty
na „Modernizacja hydrantów wewnętrznych w PSP Bezrzecze” zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 20/2, przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu.


Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 851-294-80-83, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu ul. Górna 3, 71-218 Szczecin reprezentowana przez Pana Jarosława Poźniaka dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Modernizacja hydrantów wewnętrznych Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu w zakresie: wykonanie instalacji wody p.poż., przygotowanie nowych podejść pod hydranty, wykonanie przyłącza i zewnętrznej sieci wodociągowej, wykonanie studni wodomierzowej, włączenie w istniejącą instalację wodną.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

a) Wykonanie robót, ich jakość, zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt wykonawczy „Wewnętrznej instalacji ppoż. zasilenia istniejących hydrantów” oraz projekt wykonawczy „Przyłącza
i zewnętrznej instalacji wodociągowej” stanowiące załączniki nr 1, 1a, 1b i 2, 2a do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

4. Do zapytania ofertowego dołączony został:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 5,

b) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6,

c) projekt umowy na roboty budowlano - montażowe stanowiący – załącznik nr 7,

d) wykaz osób – załącznik nr 8.

5. Wykonawca zapewnia kierownika budowy z uprawnieniami inżynieryjnymi do kierowania robotami budowlano – montażowymi.


III. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia o wartości nie mniej niż 30000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności:

– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zapytania ofertowego na kwotę co najmniej 50000,00 zł.


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym zał. nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać:

1. Cenę netto i brutto za wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Termin wykonania:

a) Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy – nie wcześniej niż 01.07.2021 r.

b) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień
31.07.2021 r.

3. Termin gwarancji na wykonane roboty ( zaoferowany termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy).

4. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Bezrzecze.

2. Oferty należy składać do dnia 21 maja 2021 r. do godziny 14:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Modernizacja hydrantów wewnętrznych w PSP Bezrzecze” lub poprzez skrzynkę ePUAP szkoły.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej po adresem www.pspbezrzecze.pl

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 517 731 720, osoba do kontaktu: Pan Jarosław Poźniak.


VI. KRYTERIUM OCENY OFERT – CENA 100%

UWAGA:

Zaleca się Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1 opis techniczny hydrantów wewnętrznych
załącznik nr 1a rzut parteru
załącznik nr 1b rzut pietra
załącznik nr 2 opis techniczny przyłącza wody
załącznik nr 2a
załącznik nr 3 przedmiar hydranty wewnętrzne
załącznik nr 4 przedmiar przyłącze wody
załącznik nr 5 formularz ofertowy
załącznik nr 6 oświadczenie wykonawcy
załącznik nr 7 wzór umowy
załącznik nr 8 wykaz osóbZapytanie ofertowe nr 2/2019

01.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobra – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu zaprasza do złożenia oferty
na „Zagospodarowania terenu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu” zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 20/2, przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zgodnie z jej
art. 4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 851-294-80-83, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu ul. Górna 3, 71-218 Szczecin reprezentowana przez Pana Jarosława Poźniaka dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu w zakresie: demontaż istniejącej opaski betonowej, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej kolidującej z proj. modernizacją, ułożenie nowej nawierzchni z betonowej kostki małogabarytowej i płyt ażurowych, zamontowanie obrzeży betonowych, nasadzenie zieleni, obsianie trawą oraz wykonanie i montaż małej architektury - zgodnie z załączonym projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

a) Wykonanie robót, ich jakość, zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną , normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

4. Do zapytania ofertowego dołączony został:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 6,

b) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 7,

c) projekt umowy na roboty budowlano - montażowe stanowiący – załącznik nr 8,

d) wykaz osób – załącznik nr 9.

5. Wykonawca zapewnia kierownika budowy z uprawnieniami inżynieryjnymi do kierowania robotami budowlano – montażowymi.

III. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia o wartości nie mniej niż 30000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności:

– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego na kwotę co najmniej
50000,00 zł.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać:

1. Cenę netto i brutto za wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Termin wykonania:

a) Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy – do 7 dni od podpisania umowy.

b) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień
31.01.2020 r.

3. Termin gwarancji na wykonane roboty ( zaoferowany termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy).

4. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Bezrzecze.

2. Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2019 r. w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bezrzeczu

3. Wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.pspbezrzecze.pl

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 517731 720, osoba do kontaktu: Pan Jarosław Poźniak.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT – CENA 100%

UWAGA:

Zaleca się Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1 - projekt wykonawczy
załącznik nr 2 - STWiORB  Roboty Nawierzchniowe
załącznik nr 3 - STWiORB Część Ogólna
załącznik nr 4 - STWiORB Mała Architektura
załącznik nr 5 - przedmiar robót
załącznik nr 6 - formularz ofertowy
załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy
załącznik nr 8 - wzór umowy
załącznik nr 9 - wykaz osób


WIZUALIZACJE:

zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 4


Jeżeli treść załączników jest nieczytelna zapraszamy (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 91-439-17-31) do naszej placówki w celu zapoznania się
z oryginałami dokumentów oraz terenem inwestycji.


WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZOSTANĄ OGŁOSZONE
NAJPÓŹNIEJ 29.08.2019 R. (CZWARTEK).


Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Z naszej galerii
Gadżety