Home  I  KONTAKT

Witamy na stronie PSP w Bezrzeczu80 zł – za jedno dziecko w naszej szkole

100 zł – za dwoje dzieci w naszej szkole

120 zł – za troje i więcej dzieci w naszej szkole

Za 80% wpłat danej klasy do 31.10.2023

zwracamy 20% kwoty do wykorzystania przez skarbników klas.
Bezrzecze, 07.09.2023 r.

Szanowni RodzicePrzypominamy, że zapisy do świetlicy szkolnej obowiązują tylko na dany rok szkolny -
wnioski należy składać co roku, niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego.

Świetlica zapewnia opiekę TYLKO dzieciom obojga pracujących rodziców.

Wnioski z kompletem załączników (druki dostępne na stronie internetowej szkoły)
przyjmujemy do 15 września br. Po tym terminie dzieci nie będą już przyjmowane na świetlicę.


Jarosław Poźniak
dyrektor PSP BezrzeczeBezrzecze, 01.09.2023 r.


INFORMACJA


Ruszyła możliwość rejestracji do aplikacji
"Zamów posiłek"!!!
Zarejestrować się do aplikacji należy, najpóźniej do dnia 03.09.2023 r.Jarosław Poźniak
dyrektor PSP BezrzeczeINFORMACJA O PRZYDZIALE UCZNIA DO KONKRETNEJ KLASY 1
DOSTĘPNA BĘDZIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD DNIA 22.08.2023 R.
Dobry Start 2023/2024

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
 
Z naszej galerii
Gadżety