Home  I  KONTAKT

INFORMACJE:

Już 17.02.2020 r. (poniedziałek) startują w naszej szkole półkolonie zimowe. Spotykamy się punktualnie o godzinie 8:00 w holu szkoły przy szatniach wierzchnich - wychowawcy będą tam czekać na uczestników.

Przypominam o zapewnieniu we własnym zakresie wyżywienia i picia swoim pociechom oraz wyposażenia dzieci w obuwie zmienne. Najważniejsze informacje będą na bieżąco przekazywane Państwu przez wychowawców. Ewentualne uwagi proszę składać do kierownika wypoczynku urzędującego w sekretariacie szkoły w godzinach trwania półkolonii.


Wszystkie informacje przesyłane są również poprzez
dziennik elektroniczny LIBRUS
każdemu rodzicowi/opiekunowi dziecka uczestniczącego
w półkolonii zimowej w PSP w Bezrzeczu.Z naszej galerii
Gadżety