Home  I  KONTAKT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Ogłoszenie nr 590934-N-2018 z dnia 2018-07-18r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2018-07-18 19:44:50

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2018-07-18 19:45:00
Załącznik nr 1 - do umowy 2018-07-18 19:45:10
Załącznik nr 1 - oferta cenowa
2018-07-18 19:45:20
Załącznik nr 2 2018-07-18 19:45:30
Załącznik nr 3 2018-07-18 19:45:40
Załącznik nr 4 - wykaz usług 2018-07-18 19:45:50
Załącznik nr 5 - wzór umowy 2018-07-18 19:46:00
Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia 2018-07-18 19:46:10
Załącznik nr 7 2018-07-18 19:46:20
Załącznik nr 8 2018-07-18 19:46:30

Pytania:

Zestaw pytań nr 1
2018-07-24 13:15:10

Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2018-07-26 16:00:10Informacja o wynikach przetargu

Informacja
2018-08-17 16:41:00


Ogłoszenie nr 578705-N-2018 z dnia 2018-06-25r. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 Ogłoszenie nr 545408-N-2017 z dnia 2017-07-05r. Ogłoszenie nr 529758-N-2017 z dnia 2017-06-09r. Ogłoszenie nr 512452-N-2017 z dnia 2017-05-19r.
Z naszej galerii
Gadżety