Home  I  KONTAKT

,,…LOGOPEDIA jest to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy ,

usuwaniu wad mowy oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku

lub utraty. Termin ,,logopedia ” pochodzi od dwóch greckich wyrazów:

logos- słowo, mowa oraz paideia – wychowanie. Termin mowa obejmuje

zarówno czynności mówienia , jak i rozumienia mowy.”

 
Irena Styczek
W naszej szkole uczniowie objęci są opieką logopedyczną zajmującą się: diagnozą , profilaktyką i terapią mowy. Po przeprowadzonej we wrześniu szczegółowej diagnozie logopedycznej związanej z oceną sprawności narządów mowy i umiejętności językowych stanowiącą podstawę zakwalifikowania na terapię , uczniowie uczestniczą w zajęciach odbywających się w każdy piątek w godzinach od 9.00 do 14.30.
W trakcie zajęć logopeda zajmuje się usuwaniem wad i zaburzeń mowy oraz zapobieganiem nieprawidłowym zachowaniom językowym.
Terapia logopedyczna obejmuje nie tylko ćwiczenia narządów mowy ale przede wszystkim ćwiczenia funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych oraz czuciowych czyli stymulację procesów decydujących o opanowaniu umiejętności czytania i pisania.


LOGOPEDA
Magdalena Lubiszewska


Z naszej galerii
Gadżety