Home  I  KONTAKT

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do OP i PP 03/05/2021


Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych zostaną zamieszczone
na stronie Naboru - na indywidualnym koncie oraz w szkolnych gablotach
ogłoszeń w dniu 27.04.2021 r. do godziny 15:00

Z naszej galerii
Gadżety