Home  I  KONTAKT

Rekrutacja 2021 31/03/2021

PLIKI DO POBRANIA (pdf):

Oświadczenie nr 1 - miejsce zamieszkania dziecka
Oświadczenie nr 2 - wielodzietność rodziny kandydata
Oświadczenie nr 3 - samotne wychowanie
Oświadczenie nr 4 - dochód na osobę w rodzinie dziecka
Oświadczenie nr 5 - prowadzenie gospodarstwa rolnego i pozarolniczej działalności gospodarczej
Oświadczenie nr 6 - o zamieszkaniu i rozliczaniu podatku jako mieszkańcy gminy
Oświadczenie nr 7- rodzeństwo w przedszkolu
Oświadczenie nr 8 - szczepienia
Zaświadczenie nr 1 - miejsce pracy
Zaświadczenie nr 2 - miejsce nauki
Załącznik nr 1 - wzór wniosku o przyjęcie dziecka do OP, PP i P
Uchwała - kryteria rekrutacji do Op, PP i P na rok szkolny 2021/2022
Zarządzenie nr 10 - terminy rekrutacji do OP
Zarządzenie nr 11 - terminy rekrutacji do PP
Zarządzenie nr 13 - terminy rekrutacji do P
Zarządzenie nr 29 - w sprawie określenia wzoru wniosku do OP, PP i P
Z naszej galerii
Gadżety