Home  I  KONTAKT

Kontynuacja wychowania przedszkolnego 17/03/2021


Wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci
deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu szkoły
najpóźniej do dnia 16.03.2021 r. (wtorek) do godziny 15:00Do wypełnienia deklaracji zalecamy użycia przeglądarki Google Chrome

Z naszej galerii
Gadżety