Home  I  KONTAKT

Pasowanie pierwszoklasistów 16/10/2020

Uroczyste pasowanie klas pierwszych odbędzie się 14.10.2020 r. (środa)
na sali gimnastycznej wg harmonogramu:

klasa 1a i 1 c godzina 9:00
klasa 1b i 1d godzina 10:30

Wejście na salę gimnastyczną odbywać się będzie bramą od ulicy Górnej.

Na sali gimnastycznej zapewnione będzie miejsce siedzące
dla jednego rodzica (drugi będzie mógł zasiąść na trybunach).

Obowiązują wszystkie wytyczne MEN, GIS, MZ
(zakrywanie ust i nosa przyłbicą lub maseczką, dezynfekcja rąk i dystans społeczny)

Zasady i organizacja bliźniaczo podobna jak na rozpoczęciu roku szkolnego.

O ewentualnych zmianach rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas 1
zostaną poinformowani za pomocą strony internetowej szkoły
oraz dziennika elektronicznego Librus.

Z naszej galerii
Gadżety