Home  I  KONTAKT

Wyprawki klas 1 i grup 0 01/10/2020


Adresy e-mail wychowawców poszczególnych grup:

- 0a zabki.pspbezrzecze@wp.pl
- 0b 0b_pspbezrzecze@wp.pl

- 0c 0c.maliodkrywcy@wp.pl

- 0d pszczolki_pspbezrzecze@
interia.pl
     8) Mundurek szkolny.


Z naszej galerii
Gadżety