Home  I  KONTAKT

Stypendia Wójta Gminy Dobra 01/02/2020

W związku z Uchwałą Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury,


Wójt Gminy Dobra


ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

        

W załączeniu:

  1. Uchwała Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – pobierz.

  2. Zarządzenie Nr 186/2011 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury i określenia regulaminu pracy tej Komisji – pobierz.

  3. Zarządzenie Nr 172/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury – pobierz

 Osoba do kontaktu: Karolina Matyszewska Zespół Organizacyjny w Urzędzie Gminy Dobra,
 telefon: 91 441 05 04, adres e-mail: kadry1@dobraszczecinska.pl.


Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera
Z naszej galerii
Gadżety