Home  I  KONTAKT

Konsultacje 14/12/2018
grupy "0", 3-4 latki i Punkt Przedszkolny-12.12.2018r. (środa) godzina 17:30

klasy I-III - 12.012.2018r. (środa) godzina 17:30

klasy IV-VIII - 13.12.2018r. (czwartek) godzina 17:30

Konsultacje obowiązkowe dla rodziców uczniów zagrożonych:
- oceną niedostateczną z przedmiotu,
- nieklasyfikowaniem z przedmiotu,
- oceną nieodpowiednią lub naganną  z zachowania.

(nauczyciele poinformują zainteresowanych rodziców telefonicznie/e-mailowo)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Z naszej galerii
Gadżety