Home  I  KONTAKT

ZEBRANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI 18/05/2017

ZEBRANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU:


Dnia 17.05.2017r. (środa) o godzinie 1700 OP grupa "0"
Dnia 17.05.2017r. (środa) o godzinie 1800 klasy I-III
Dnia 24.05.2017r. (środa) godzina 1700 klasa IIId
Dnia 18.05.2017r. (czwartek) o godzinie 1800 klasy IV
Dnia 18.05.2017r. (czwartek) o godzinie 1730 klasy V

Rodzice z klas VI o godzinie 1730 w sali nr 11 uczestniczą w prelekcji
"Zrozumieć nastolatka", które prowadzi Pani Małgorzata Keck
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Nauczyciele przedmiotowcy (dotyczy klas IV-VI), którzy nie posiadają
wychowawstwa będą do dyspozycji rodziców i opiekunów
od godziny 17:00 do 18:00 (ze względu na wyjazd na
Zieloną Szkołę nieobecni będą następujący nauczyciele:
Magdalena Nizioł, Maria Białasik, Elżbieta Skrzypek, Paulina Żukowska)

Informacja o salach, w których odbędzie się zebranie poszczególnych klas
wywieszona zostanie na tablicy informacyjnej w holu szkoły.
Z naszej galerii
Gadżety