Home  I  KONTAKT

ZEBRANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI 09/02/2017

ZEBRANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU:


Dnia 08.02.2017r. (środa) o godzinie 1700 OP grupa "0"
Dnia 08.02.2017r. (środa) o godzinie 1800 klasy I-III
Dnia 09.02.2017r. (czwartek) o godzinie 1800 klasy IV-VI

Nauczyciele przedmiotowcy (dotyczy klas IV-VI), którzy nie posiadają
wychowawstwa będą do dyspozycji rodziców i opiekunów
od godziny 17:00 do 18:00

Informacja o salach, w których odbędzie się zebranie poszczególnych klas
wywieszona zostanie na tablicy informacyjnej w holu szkoły.
Z naszej galerii
Gadżety