Home  I  KONTAKT

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 06/06/2016

Bezrzecze, dnia 3 czerwca 2016 r.


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Na podstawie art. 20zc ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 późn. zm.) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017:


1. Lejk Jan Michał


Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu wynosi 22.


Zgodnie z art.1 ust 4b oraz art. 7 ust 1-3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zmianami) kandydatom z rocznika 2011 i 2012 miejsce realizacji wychowania przedszkolnego zostanie wskazane przez Wójta Gminy Dobra:


1. Harężlak Nikola Karolina
2. Kaim Oliver
3. Lencznarowicz Anna
4. Strączek Wiktor


Listę podano do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2016 roku.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Małgorzata Bałuch
Z naszej galerii
Gadżety