Home  I  KONTAKT

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 31/05/2016

Bezrzecze, dnia 23 maja 2016r.


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

W związku z niepodpisaniem woli przyjęcia rodziców dziecka zakwalifikowanego do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych.


Na podstawie art. 20zc ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późn. zm.)Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017 na 1 wolne miejsce.


Lista kandydatów zakwalifikowanych:

 

1.Hundert Jaśmina Dominika

 

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu wynosi 50.


Rodzice kandydata zakwalifikowanego zostaną powiadomieni telefonicznie, a w dniach 24-25.05.2016 w godz. 7.00 – 15.00 zobowiązani są osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Bałuch
Z naszej galerii
Gadżety