Home  I  KONTAKT

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 19/05/2016

Bezrzecze, dnia 9 maja 2016 r.


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
I NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Na podstawie art. 20zc ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 późn. zm.) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017:

 

1.Chałabus Xawier Błażej

2.Chomicz Oskar

3.Dabrowska Hanna Aniela

4.Finke Aleksandra

5.Haliński Mateusz

6.Knajp Amelia

7.Kniaź Weronika Wiktoria

8.Knitter Lena Maria

9.Kobierowska Amelia Dominika

10.Kokotowski Jacek Jan

11.Krech Szymon

12.Lender-Skowroński Karol Hubert

13.Litman Hanna Krystyna

14.Loryś Szymon Wojciech

15.Małaszczycka Martyna

16.Nyćkowiak Adam

17.Pęksińska Zuzanna

18.Połubok Maksymilian Michał

19.Śluborski Wiktor

20.Talarski Leon Adam

21.Tomczyk Olga

22.Tomczyk Olgierd

23.Wilk Aleksandra

24.Zięba Marta

25.Zych Nikola

 

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017:

 

1.Węgierek Amelia


Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu wynosi 2.


Zgodnie z art.1 ust 4b oraz art. 7 ust 1-3 Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zmianami) kandydatom z rocznika 2010 miejsce realizacji wychowania przedszkolnego zostanie wskazane przez Wójta Gminy Dobra:


1.Węgierek Amelia


Informuję, iż w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu.


Listę podano do publicznej wiadomości w dniu 9 maja 2016 roku.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Bałuch
Z naszej galerii
Gadżety