Home  I  KONTAKT

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 19/05/2016

Bezrzecze, dnia 11 maja 2016 r.


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
I NIEPRZYJĘTYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Na podstawie art. 20zc ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 późn. zm.) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017:

 

1.Gałązka Mikołaj Piotr

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego były brane pod uwagę kryteria z art. 20c ust2. w/w Ustawy.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów nieprzyjętych do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017:

 

1.Dalmata Alicja Matylda

2.Dębski Adam

3.Harężlak Nikola Karolina

4.Janas Mirosław Maciej

5.Janczyk Maja

6.Kaim Oliver

7.Kraczkowski Alex Tomasz

8.Lejk Jan Michał

9.Lencznarowicz Anna

10.Masztalerska Martyna

11.Melnarowicz Julian

12.Moczuło Sebastian

13.Piosicki Tomasz Piotr

14.Strączek Wiktor

15.Świerczyńska Hanna

16.Wypych Hanna

 

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu wynosi 50.

 

Zgodnie z art.1 ust 4b oraz art. 7 ust 1-3 Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zmianami) kandydatom z rocznika 2011 i 2012 miejsce realizacji wychowania przedszkolnego zostanie wskazane przez Wójta Gminy Dobra:

1.Harężlak Nikola Karolina

2.Kaim Oliver

3.Lencznarowicz Anna

4.Strączek Wiktor

Listę podano do publicznej wiadomości w dniu 11 maja 2016 roku.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Bałuch
Z naszej galerii
Gadżety