Home  I  KONTAKT

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 11/05/2016

Bezrzecze, dnia 6 maja 2016 r.


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
I NIEPRZYJĘTYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Na podstawie art. 20zc ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 późn. zm.) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017:


1.Korzan Jakub


Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego były brane pod uwagę kryteria z art. 20c ust2. w/w Ustawy.Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów nieprzyjętych do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017:


1.Barwacz Zuzanna Michalina

2.Dalmata Alicja Matylda

3.Dębski Adam

4.Gałązka Mikołaj Piotr

5.Harężlak Nikola Karolina

6.Janas Mirosław Maciej

7.Janczyk Maja

8.Kaim Oliver

9.Kraczkowski Alex Tomasz

10.Lejk Jan Michał

11.Lenczarowicz Anna

12.Marków Dawid

13.Masztalerska Martyna

14.Melnarowicz Julian

15.Moczuło Sebastian

16.Piosicki Tomasz Piotr

17.Strączek Wiktor

18.Świerczyńska Hanna

19.Wypych Hanna


Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu wynosi 50.


Zgodnie z art.1 ust 4b oraz art. 7 ust 1-3 Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty(Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zmianami) kandydatom z rocznika 2011 i 2012 miejsce realizacji wychowania przedszkolnego zostanie wskazane przez Wójta Gminy Dobra:


1.Harężlak Nikola Karolina

2.Kaim Oliver

3.Lenczarowicz Anna

4.Strączek Wiktor


Informuję, iż w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu.


Listę podano do publicznej wiadomości w dniu 6 maja 2016 roku.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej


Małgorzata Bałuch
Z naszej galerii
Gadżety