Home  I  KONTAKT

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 09/05/2016

Bezrzecze, dnia 6 maja 2016 r.


 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

W związku z rezygnacją z kontynuacji wychowania przedszkolnego rodziców dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Na podstawie art. 20zc ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późn. zm.) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017 na 2 wolne miejsca.

Lista kandydatów zakwalifikowanych:

 

1. Gałązka Mikołaj Piotr

2. Marków Dawid

 

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu wynosi 50.

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych:

 

1. Barwacz Zuzanna Michalina

2. Dalmata Alicja Matylda

3. Dębski Adam

4. Harężlak Nikola Karolina

5. Janas Mirosław Maciej

6. Janczyk Maja

7. Kaim Oliver

8. Kraczkowski Alex Tomasz

9. Lejk Jan Michał

10. Lenczarowicz Anna

11. Masztalerska Martyna

12. Melnarowicz Julian

13. Moczuło Sebastian

14. Piosicki Tomasz Piotr

15. Strączek Wiktor

16. Świerczyńska Hanna

17. Wypych Hanna

 

Wnioski kandydatów, którzy określili jako drugą preferencję Punkt Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dołujach zostały przekazane do w/w komisji.

 

1. Barwacz Zuzanna Michalina

 

 

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zostaną powiadomieni telefonicznie, a w dniach 06.05.2016 w godz. 15.00 – 19.00 oraz 09.05.2016 w godz. 7.00-13.00 zobowiązani są osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Bałuch
Z naszej galerii
Gadżety