Home  I  KONTAKT

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 09/05/2016

Bezrzecze, dnia 6 maja 2016 r.

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

W związku z rezygnacją z kontynuacji wychowania przedszkolnego rodziców dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu oraz niepodpisaniem woli przyjęcia przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

 

Na podstawie art. 20zc ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 poz. 2156 późn. zm.) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej  w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych:

 

1.      Chałabus Xawier Błażej

2.      Dabrowska Hanna Aniela

3.      Krech Szymon

4.      Talarski Leon Adam

 

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu wynosi 2.


Lista kandydatów niezakwalifikowanych:


1.      Fenc Oliwia Natalia

2.      Osiniak Gabriel

3.      Strzelak Filip

4.      Węgierek Amelia


Wnioski kandydatów, którzy określili jako drugą preferencję Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dołujach zostały przekazane do w/w komisji.

1.      Strzelak Filip

 

Wnioski kandydatów, którzy określili jako drugą preferencję Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie zostały przekazane do w/w komisji.

 

1.      Fenc Oliwia

2.      Osiniak Gabriel


Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zostaną powiadomieni telefonicznie, a w dniach 06.05.2016 w godz. 15.00- 19.00 oraz 09.05.2016 w godz. 7.00 – 13.00 zobowiązani są osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu  potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Małgorzata Bałuch
Z naszej galerii
Gadżety