Home  I  KONTAKT

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 06/05/2016

Bezrzecze, dnia 27 kwietnia 2016 r.


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Na podstawie art. 20zc ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późn. zm.)Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2016/2017 na 1 wolne miejsce.


Lista kandydatów zakwalifikowanych:

 

1.Korzan Jakub


Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu wynosi 50.

 


Lista kandydatów niezakwalifikowanych:

1.Barwacz Zuzanna Michalina

2.Dalmata Alicja Matylda

3.Dębski Adam

4.Gałązka Mikołaj Piotr

5.Harężlak Nikola Karolina

6.Janas Mirosław Maciej

7.Janczyk Maja

8.Kaim Oliver

9.Kraczkowski Alex Tomasz

10.Lejk Jan Michał

11.Lenczarowicz Anna

12.Marków Dawid

13.Masztalerska Martyna

14.Melnarowicz Julian

15.Moczuło Sebastian

16.Piosicki Tomasz Piotr

17.Sielicka Hanna Katarzyna

18.Strączek Wiktor

19.Świerczyńska Hanna

20.Wypych Hanna


Wnioski kandydatów, którzy określili jako drugą preferencję Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dołujach zostały przekazane do w/w komisji.

1. Sielicka Hanna Katarzyna


Rodzice kandydata zakwalifikowanego zostaną powiadomieni telefonicznie, a w dniach 28.04 – 04.05.2016 w godz. 7.00 – 15.00 zobowiązani są osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Bałuch

Z naszej galerii
Gadżety