Mundurek szkolny obowiązujący w PSP Bezrzecze

Zamówienie koszulki POLO z logo szkoły

Prosimy o podanie poniższych danych, pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe:

Uwaga techniczna: zaleca się użycie przeglądarek Internet Explorer, Google Chrome lub Opera.
W Firefoxie zdjęcia koszulek mogą być niewidoczne.

Osoba zamawiająca
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
Adres email:*
Zamawiam dla mojego dziecka
(imię i nazwisko)*:
Klasa:*


Typ koszulek do wyboru:
Unisex:
Rozmiary UNI
UNI Royal Blue Krótki
szt.
UNI Royal Blue Długi
szt.
UNI Biały Krótki
szt.
UNI Biały Długi
szt.
Damskie:
Rozmiary Damskie SLIM
Damski Royal Blue Krótki
szt.
Damski Royal Blue Długi
szt.
Damski Biały Krótki
szt.
Damski Biały Długi
szt.
Męskie:
Rozmiary Męskie
Męski Royal Blue Krótki
szt.
Męski Royal Blue Długi
szt.
Męski Biały Krótki
szt.
Męski Biały Długi
szt.

Uwagi dodatkowe:

 

Oświadczenie osoby przekazującej dane

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.

Oświadczenie Administratora Danych

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

1. Administratorem Pani (a) danych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, adres: ul. Górna 3; 71-218 Szczecin, które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@zeasdobra.pl
3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu realizacji zamówienia na odzież dla ucznia szkoły (mundurku szkolnego) i wydania osobie do tego uprawnionej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres roku szkolnego 2018/2019.
5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia na odzież.
6. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uzna że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
8. Podanie Pani(a) danych jest dobrowolne, jednak brak danych osobowych uniemożliwi realizację Pani(a zamówienia na odzież.


Przepisz kod z obrazka:autor formularza: apocz