Home  I  KONTAKT

Witamy na stronie PSP w Bezrzeczu(kliknij w obrazek)

Na stronie MEiN znajdują się ogólne wytyczne dla szkół, uczniów i rodziców.

Szczegółowa informacja o organizacji pracy naszej szkoły dla klas 1-3 od dnia 18.01.2021 r.
będzie przedstawiona w czwartek po spotkaniu Rady Pedagogicznej, za pośrednictwem
strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego Librus.

Jarosław Poźniak
dyrektor PSP BezrzeczeZ naszej galerii
Gadżety