Nowości i wydarzenia
15/02/2019
Zebrania
14/02/2019
Fotościanka Walentynkowa
11/02/2019
List Kuratora Oświaty w Szczecinie
więcej
Home  I  KONTAKT

Witamy na stronie PSP w Bezrzeczu

  

   Nasza szkolna Grupa Teatralno -  Kabaretowa

            „TU i TERAZ” odniosła zwycięstwo!

      Zaprezentowanym spektaklem na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wywalczyliśmy tytuł laureata i tym samym zakwalifikowaliśmy się do majowego przeglądu wojewódzkiego w Świdwinie. Nasz wielki zapał, ogromny trud i nasza wielka pasja zostały docenione. Darlena Zawada
SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS 1-3

DO UDZIAŁU WIIIWOJEWÓDZKIMKONKURSIE

LITERACKO- PLASTYCZNYM

„LIST W BUTELCE”

  • Uczestnik konkursu pisze list na temat „Moja morska przygoda”
  • Prace muszą być napisane odręcznie na papierze o dowolnym formacie.
  • Adresatami listu są uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczecinie.
  • W przypadku uczniów klasy 1 dopuszczalna jest forma plastyczna listu, np. rysunek, ale praca musi zawierać minimum 3 zdania – napisane samodzielnie i odręcznie.
  • List należy włożyć do ozdobionej butelki w sposób umożliwiający wyciągnięcie listu.
  • Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę na konkurs.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgody rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych dziecka na cele konkursu (załącznik nr 2). Załączniki dostępne na portierni lub tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku szkoły od strony parkingu.
  • Prace należy dostarczyć do dnia 12 marca do wychowawcy klasy.

Justyna Ładczuk, Monika Mikołajczak

Konkurs recytatorski klas 1-3

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

pt. Idzie wiosna”.

Konkurs odbędzie się

w poniedziałek 18.03.2019 r. o godz. 15:30 w sali nr 120.

Każdy uczestnik proszony jest o przygotowanie dowolnego wiersza

o tematyce wiosennej. Ocenie podlegać będzie:

1. dobre opanowanie pamięciowe tekstu

2. poprawna dykcja

3. właściwa intonacja

4. ogólne wrażenie artystyczne


Zgłoszenia przyjmujemy do piątku (15 marca).

Organizatorzy:

Małgorzata Kołobycz

Justyna Ładczuk

Patrycja Michałowska

Konkurs kuratoryjny

„Kartka wielkanocna” JPG, PNG klas 1-8

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

pt. Kartka wielkanocna”.

Cel: zaprezentowanie przez dzieci pomysłów i talentów plastycznych poprzez stworzenie pracy graficznej o tematyce wielkanocnej za pomocą dowolnego programu graficznego

Prace należy przesłać do:

p. Justyny Ładczuk j.ladczuk@gmail.com (1-3)

p.Pauliny Bednarek Paula_zukowska@wp.pl (4-8)

do środy 13.03.2019 r.

Najciekawsze prace zostaną wydane w formie kartek świątecznych!!!
Z naszej galerii
Gadżety